10 tips för att skapa en fantastisk intrig

Intrigen i en bok måste planeras väl.
Låt dig inspireras av dessa tips!


Handlingen är berättelsens skelett, eller kanske kärna?

books Alla har vi nog då och då brottats med att få till en riktigt bra historia. Men det gäller ju inte bara att komma på en bra historia, det handlar också om att berätta den på rätt sätt...

Här presenterar jag 10 tips som gör din intrig fantastisk!


1. Inget ska hända "bara av en slump". Berättelsens alla beståndsdelar bör ha en betydelse.
Att förstärka det verklighetstrogna, eller det fördjupa symboliska, eller det öka det dramatiska... osv. Namn, platser, handlingar och händelser bör alla vara medvetet valda.
För att testa en beståndsdel kan du fråga dig själv:
Varför den här platsen och inte en annan? Varför det här namnet och inte ett annat? Varför denna aktivitet, detta samtal, denna reaktion, allt detta och inte något annat - eller ingenting alls?
Lämpliga svar:
för att läsaren ska känna att berättelsen är trovärdig, för att historiens tema ska förstärkas, för att förbereda läsaren på upplösningen, för att upplösningen ska framstå som rimlig och i linje med temat.

2. Intrigen växer fram genom de utmaningar personerna ställs inför.
En mjuk och stillsam person kan inte på ett trovärdigt sätt uppnå sina mål genom att plötsligt hugga ner alla hon möter med ett jättesvärd - om vi inte har förberett läsaren på detta genom ett listigt avslöjande av en undertryckt aspekt av personens läggning som visat sig under stress.
Och upphovet till denna stress måste också vara rimligt i relation till berättelsens förutsättningar.

3. Varje person ska ha viktiga egna mål. För mycket står på spel för att dessa mål ska överges utan mycket goda skäl.
Vi kan inte dela personens brådska, men vi ska kunna förstå varför hon bryr sig så mycket om det hon är sysselsatt med.
En person som agerar utan tydlig orsak är per definition melodramatisk; personen gör upprörande och spektakulära saker för läsarens skull - inte för att det är vettigt för personen själv.

4. Handlingen i en berättelse (huvudintrigen) är en syntes av personernas egna "handlingar" (underintrigerna).
Varje person har en personlig agenda, som modifieras av konflikter eller överensstämmelser med de andra personernas agendor. Allting kommer inte att gå skurkens väg, heller inte hjältens. De försöker bägge förstöra för den andre, och de måste improvisera för att nå sina mål.
Om hjälten är på väg åt nordväst och skurken åt nordost, kommer handlingen att föra dem samman mer eller mindre rakt norrut.

5. Intrigen "börjar" långt innan berättelsen börjar.
Berättelsen i sig ska börja så nära upplösningen som möjligt, vid en tidpunkt då händelserna tar en avgörande och oåterkallelig vändning. Senare, genom tillbakablickar eller sammanfattningar, kan vi ta del av händelser som inträffade innan berättelsen börjat.

6. Förebåda berättelsens alla viktiga delar och sammanhang.
Den första delen av en berättelse är ett slags profetia, den andra delen uppfyller profetian.
Viktiga personer, platser eller saker bör förebådas tidigt i berättelsen. Du kan inte dra en kanin ur hatten för att rädda din hjälte. Men du kan inte tydligt avisera en dramatisk händelse heller - läsarna vill inte veta vad som ska hända.
Tricket är att placera ut intrig-ingredienserna i berättelsen utan att göra läsaren alltför medveten om deras betydelse. Särskilt när det gäller slump och tillfälligheter som ska påverka handlingen, krävs noggranna förberedelser.

7. Fundera över vilken typ av historia det är du berättar.
Alla berättelser handlar om förhållandet mellan individen och samhället.
En komisk berättelse beskriver en isolerad individ som försöker uppnå social integration, antingen genom att tas upp av det existerande samhället, eller genom att skapa ett eget. Denna integration symboliseras ofta av ett bröllop eller en fest.
anklagad En tragisk berättelse beskriver tvärtom en integrerad individ som blir isolerad.
Intrigen ska hålla oss i någon grad av spänning kring vad för slags historia det är vi läser. Även om vi vet att det är en komedi, bör den exakta arten av den komiska upplösningen komma som en överraskning. Om vi vet att hjälten är dömd till undergång, ska hans fall bero på en faktor som vi känner till men som vi inte har gett tillräcklig vikt.

8. Ironiska intriger försvagar sånt som annars står skrivet i sten.
Vanligtvis önskvärda mål framställs på ett frånstötande sätt: hjälten besegrar skurken, men kan inte hantera sin framgång och blir alkoholist. Till exempel.

9. Hjälten måste så småningom försöka styra händelseförloppet.
Hjälten reagerar passivt på händelser under berättelsens början. Men vid något tillfälle måste hon försöka att ta ansvar.
Det är här som berättelsen lägger i nästa växel. I vissa fall kan vi ha en serie konflikter redan i början, och dessa hjälper oss att definiera hjältens karaktär och gör henne beredd för mer allvarliga konflikter senare i berättelsen.
Ofta kommer hjältens ursprungliga handlingsplan att misslyckas, hon lär sig några svåra läxor och kommer att dra nytta av lärdomarna i takt med att upplösningen närmar sig.

10. Intrigen dramatiserar personerna.
Om litteratur handlar om sökandet efter identitet, då är intrigen kartan som sökandet navigerar efter.
Varje händelse, varje reaktion, bör avslöja någon del av personernas identitet. Intrigen dramatiserar personerna genom att ge dem chansen att vara modiga eller fega, dumma eller fantastiska, generösa eller snåla.
Händelser som bara används för sin egen skull - ett slagsmål, en resa till Peru, en olycksbådande varning - är en onödig börda för berättelsen om de inte kastar ljus över de inblandade personerna.
Omvänt kommer läsaren inte att tro på karaktärsdrag som inte är dramatiserade genom handlingen.


Sådärja, nu är du tillräckligt spränglärd för att sy ihop din historia...
men kanske du också ska fundera över kompositionen när du ändå är i farten?
:-)
Vill Du länka till just den här sidan från din egen sajt eller blogg? Klicka här!

Läs min E-bok :-)

Resurser

Skrivtips

Om prosa och poesi

Sidvändande krafter

Krydda med omoral

Bra att veta om din läsare

Att skriva en roman

Om Författartips.se

Författartips´ Skrivtävlingar