Litterär gestaltning

Du ska nu få lära dig allt du behöver veta
om litterär gestaltning!
Gestaltning är det enskilt viktigaste medlet
för att göra din berättelse levande.


Vad är gestaltning?

Gestalta betyder "att ge något en form och en mening genom att visa upp det".
På engelska lyder huvudregeln för författare: "Show, don´t tell" - och det handlar om just gestaltning!

cry Låt oss ta ett exempel på en "ogestaltad" mening:

"Hon blev ledsen."

Och så en "gestaltad" variant:

"Hennes axlar sjönk liksom ihop, hon tittade ned mot golvet, och i hennes ögon växte tårar fram."

En snabb analys av ovanstående exempel visar följande:
I den "ogestaltade" meningen använder vi ett adjektiv för att berätta för vår läsare om karaktärens tillstånd, nämligen adjektivet "ledsen".
Adjektiv är som du vet en ordklass som berättar om saker och tings egenskaper som "stor" eller "konstig", men även tillstånd, som "levande" eller "avstängd".

I den "gestaltade" meningen använder vi inte ett enda adjektiv, utan använder istället verb för att beskriva/visa vad som händer: "sjönk", "tittade", "växte".
Och som du ju också redan vet: verb uttrycker sånt som händer/skeenden/processer!

Ja, jag vet; det är tråkigt med grammatik :-) Därför går vi raskt vidare.

Visa mig knepen - hur lär man sig att gestalta?

Det enklaste sättet att lära sig gestalta är att ha en enkel fråga i beredskap:
Hur visar sig det?

Lär nu in denna fråga ordentligt, och använd den ofta, så kommer du belönas rikligt och bli en äkta gestaltningsexpert!

Jag ska visa hur det går till i praktiken, så att säga gestalta min tes :-)

Exempel ett:

"Hon var ledsen."

- Jaha... hon var ledsen. och... Hur visar sig det då, menar du? eller ska jag bara tro dig på ditt ord?
- Jo, jag menar, alltså, man märkte ju att hon var ledsen, det visade sig på så sätt att hennes axlar liksom sjönk ihop, hon tittade ned i golvet, och jag såg att tårar började komma.
- Okay, men säg då det istället. Jag vill se scenen framför mig, och sen själv dra slutsatsen om huruvida hon var ledsen eller inte. Jag vill inte få din färdiga analys rakt i plytet!
- Ja, det kanske blir bäst så...?
- Absolut! Minns huvudregeln: "Show, don´t tell!"

Exempel 2:

"Han var otroligt fruktansvärt stor."

- Jaså, så stor? Kan du berätta hur det visar sig? Jag menar, en berättelse måste ha rörelse i tiden och rummet, ge mig en bild av denne store man i stället för en etikett!
big - Till exempel hittade han ingen stol som passade hans storlek. Och när han kom in genom dörren fick han huka sig, och dessutom gå in på snedden med axeln först, för att inte fastna.
- Tack, nu fick jag en mycket mer levande och spännande bild i huvudet :-)
Verkar spännande detta - berätta mer om gestaltning!

Gestaltning handlar kort och gott om att tillåta läsaren att uppleva berättelsen genom en människas handlingar, ord, tankar, upplevelser och känslor, snarare än genom författarens sammanfattningar och eventuella fördomar.

När du läser en text, och du känner att den är levande och att den har ett djup, beror det ofta på att författaren använt sig av gestaltning på ett bra sätt.

Betyder detta att jag ska gestalta allting?

Ja, det skulle man kunna tro efter allt jag skrivit här. Men... nej, det ska du inte. Du ska gestalta mycket, men inte allt. När du skriver kommer du att märka att man når vissa gränser, där ett adjektiv trots allt gör susen.
Däremot ska du vara medveten om gestaltningens kraft, och kritiskt kolla din text genom att ställa frågan "Hur visar sig det?" när du berättar hur något förhåller sig.
Om du använder gestaltning hela tiden kommer förmodligen din läsare att bli utmattad :-)

Till exempel är det ju så att man ibland vill flyga förbi saker ganska kvickt för att komma till en dramatisk höjdpunkt... spara då gestaltningen till denna höjdpunkt!

Intressant! Har du nåt exempel på en text där gestaltning används till max?

Ja, faktiskt - min egen novell, Presidenten, är ett bra exempel - och antalet adjektiv är tämligen lågt.
Läs den gärna. Kanske den kan visa ännu bättre vad jag menar. Och om du vill säga något om den, eller om gestaltning överhuvud taget, mejla mig :-)
Vill Du länka till just den här sidan från din egen sajt eller blogg? Klicka här!

Läs min E-bok :-)

Resurser

Skrivtips

Om prosa och poesi

Sidvändande krafter

Krydda med omoral

Bra att veta om din läsare

Att skriva en roman

Om Författartips.se

Författartips´ Skrivtävlingar