Kapitel

Vad ska man med kapitel till, egentligen?

roman

Egentligen behöver du inte använda dig av kapitel överhuvudtaget. Du som författare skulle kunna börja boken på sidan ett och fortsätt ända till slutet - inga kapitel, inga pauser, ingen del 1, ingen del 2... ingenting!

Vissa hävdar att kapitel, som de konstgjorda uppdelningar de är, tar bort den känsla av verklighet som författaren försöker skapa.

Jag skulle vilja hävda att läsaren är fullt medveten om att romaner är mer eller mindre påhittade historier. Om de trots denna vetskap kan leva sig in i aktörernas liv och leverne, klarar de säkert även av att hantera kapitelindelningar.

Egentligen handlar det om användarvänlighet! Om du ger dina läsare en hel massa "rastplatser" kommer de att känna sig avstressade och nöjda - förutsatt att orden mellan rastplatserna är vettiga, givetvis
:-)

Kapitel - grunderna

Hur många kapitel ska en roman innehålla?

Hur några eller hur många du vill. Några romaner innehåller femtio kapitel eller mer och vissa romaner (ytterst få) innehåller inga kapitel alls.

Kapitlen kan variera i längd mellan ett par sidor upp till femtio eller sextio (extremfall). Genomsnittet ligger nog på cirka tio sidor per kapitel.

Tänk på att kapitellängden också kan vara ett sätt att variera tempot i din berättelse - högt tempo, stor spänning = korta kapitel. Reflektion och återhämtning = långa kapitel.
(Förresten har du förmodligen redan har delat din roman i kapitel på ren instinkt. Det är ett bra sätt att göra det. Men du kanske vill använda informationen här för att reflektera över dina indelningar och eventuellt göra några små justeringar.)

När ska ett kapitel sluta och ett annat börja?

Kanske består ditt kapitel av en scen, kanske av två eller tre. Det vanliga är att du avslutar ett kapitel där en scen slutar. Men det finns inga fasta regler.

Kanske bestämmer du dig för att dela upp en lång scen i två kapitel, till exempel.
Det är en god idé att avsluta ett kapitel när det är så spännande att din läsare känner ett inre tvång att få reda på vad som kommer att hända härnäst! Cliff hangers har du säkert hört talas om - använd dem gärna som avslutning på dina kapitel.

Och om du inte vet vad cliff hangers är, här kommer en kort förklaring: i gamla amerikanska tevefilmer, kunde ett typiskt avsnitt avslutas med att hjälten klamrade sig fast i en bergssluttning med fingertopparna, under det att den pistolförsedde skurken uppenbarade sig för att börja stampa sönder händerna på vår stackars hjälte - hur ska detta sluta! Jag måste kolla nästa avsnitt!

Kanske är det bästa rådet att helt enkelt avsluta ett kapitel där din instinkt tycker att det är lämpligt - med det menar jag: på ett ställe där en paus känns naturlig.

Ska man lägga in mini-pauser i sina kapitel?

Med mini-pauser menar jag de där linjerna av tomt utrymme mitt i ett kapitel -
ibland betecknas mini-pausen istället av asterisker (* * *).

De är inte nödvändiga, men de hjälper läsaren. Läsaren kan t ex stoppa sin läsning där, för att försöka åtnjuta lite nattsömn.

Vissa författare använder dem och andra inte - valet är ditt. Lita på din instinkt, använd dem överallt där en paus känns naturligt.

Gör inte en paus mitt i en händelse, om det inte är så att du exempelvis byter perspektiv, från en aktör till en annan. Exempel på när de passar bra kan vara när du gör en förskjutning i tiden eller i rummet (byter scen) -

"En timme senare stannade Maria utanför korvkiosken med en bredsladd."

Är det så att du inte vill börja ett nytt kapitel i samband med detta, kan en mini-paus passa in!

Ska man namnge sina kapitel?

Vissa författare ger sina kapitel en titel, andra inte.
Här är några exempel på de många sätt man kan namnge sina kapitel:

  • 1
  • Ett
  • Kapitel 1
  • Kapitel ett
  • En bilbomb briserar
  • Kapitel 1: En bilbomb briserar
  • Kapitel ett: En bilbomb briserar

Om du namnger dina kapitel kan du möjligen öka läsarens intresse för din roman. Du retar så att säga deras aptit.

Å andra sidan, de flesta författare använder sig inte av kapitelrubriker.

Och du bestämmer vad som passar dig bäst :-)
Vill Du länka till just den här sidan från din egen sajt eller blogg? Klicka här!

Läs min E-bok :-)

Resurser

Skrivtips

Om prosa och poesi

Sidvändande krafter

Krydda med omoral

Bra att veta om din läsare

Att skriva en roman

Om Författartips.se

Författartips´ Skrivtävlingar