Maslows behovstrappa

Behovstrappans historiska bakgrund och tillämpning

Maslows behovstrappa

Den amerikanske professorn i psykologi, Abraham Maslow (1908 - 1970), lät på 1940-talet världen ta del av sin numera så berömda "behovstrappa".

Behovstrappan (också kallad "Maslows pyramid") fick snabbt stor spridning, och trots att det finns invändningar emot hela konceptet får man nog lov att säga att samhället på det stora hela införlivat modellen i sitt kollektiva medvetande.

Maslow utgick från mentalt friska människor när han konstruerade sin trappa.
Han ville veta vad god psykisk hälsa egentligen innebar. Han tänkte sig att alla människor vill växa och mogna, och att vi alla har medfödda krafter som hjälper oss på vägen dit. Som han såg det var terapins uppgift att undanröja de hinder som stod i vägen för detta naturliga växande.

Hans modell föreslår följande steg, där vart och ett av stegen är en förutsättning för att nästa steg ska kunna uppnås:

  1. Biologiska och fysiologiska behov - luft, mat, vätska, tak över huvudet, värme, sömn, etc.
  2. Trygghetsbehov - skydd, säkerhet, ordning, lag, gränser, stabilitet etc.
  3. Samhörighet - gruppen, familjen, kärlek, relationer, etc.
  4. Självkänsla - prestation, makt, oberoende, status, dominans, prestige, etc.
  5. Självförverkligande - moral, kreativitet, fördomsfrihet, pragmatism (i motsats till dogmatism) - etc.

Observera att Maslow själv ansåg att modellen är en grov förenkling, och att man t ex hoppar hit och dit i trappan under olika perioder av sitt liv.
Icke desto mindre, det är en tydlig och effektiv modell som hjälper oss att se samband mellan olika behovstyper.

Kan du som författare ha nån glädje av Maslows behovstrappa?

Vad kan nu allt detta innebära för dig som författare?

Tänk dig att du är den elake forskaren på ett försökdjurslaboratorium. Dina Aktörer är dina försökskaniner.
Hur vill du skada dem, och beroende på var du sätter in stöten, hur kommer de att reagera?

Till exempel, din hjälte Ben Croxmith har åkt till Tibet för att uppnå det slutgiltiga stadiet av andlig upplysning.
Efter tio års ivrigt mediterande och yogaflygande är det dags att få träffa de erfarna och visa munkarna i ett nästan okänt kloster i ena hörnet av - som sagt - Tibet.

Ben Croxmith har allt man kan önska sig av livet, ett jättelikt hus med världens största swimmingpool, en fru han älskar, fruktansvärt välartade och lyckade barn, och självklart är han också ansedd som världens intelligentaste man efter att ha löst alla matematiska problem som nånsin funnits på bara en dag...

Ben Croxmith har bara en enda sak kvar att göra, och det är att förutom att vara världens intelligentaste man också bli den visaste och klokaste och mest förandligade.

Var sätter du in stöten? Bombar du hans hus? Kidnappar hans familj? Ger honom ett matteproblem som inte ens han kan lösa?
(lägg märke till hur jag börjar från botten av Maslows pyramid, och rör mig uppåt!)
Eller... gör du så att munkarna han skulle träffa plötsligt försvinner en efter en?
Kanske de stryps långsamt av en jättelik vit apa som heter Yeti? Vilket hindrar Ben från att äta den där mumsiga grädden på livets underbara tårta...

Hur kommer Ben Croxmith att bete sig om det han åtrår så starkt - visheten - plötsligt kommer utom hans räckhåll?

Endast Du vet - det är ju du som är den elake försöksledaren som sagt...På detta sätt kan du - till exempel - använda dig av den psykologi som finns inbäddad i Maslows behovstrappa, för att förstärka din intrig och höja spänningen i din historia.

Och för att göra livet riktigt surt för den hopplöst lyckade Ben Croxmith :-)
Vill Du länka till just den här sidan från din egen sajt eller blogg? Klicka här!

Läs min E-bok :-)

Resurser

Skrivtips

Om prosa och poesi

Sidvändande krafter

Krydda med omoral

Bra att veta om din läsare

Att skriva en roman

Om Författartips.se

Författartips´ Skrivtävlingar